Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij

Aplikacje webowe

Jesteśmy w stanie oprogramować każdy profil działalności i zautomatyzować Państwa procesy. Nasze aplikacje są widoczne w Internecie, jest to szczególnie przydatne dla firm posiadających więcej oddziałów.

Oferujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, szyfrowanie transmisji, backup danych, skanowanie antywirusowe, brak ograniczeń w opcjach aplikacji, opiekę autorską 24/7 oraz ciągły rozwój wytworzonych aplikacji.

Korzyści z tworzenia indywidualnych aplikacji:

  • optymalizacja kosztów (tworzone aplikacje dokładnie odpowiadają obecnym procesom),
  • uproszczone zarządzanie (dokładnie dopasowane do obecnego modelu biznesowego),
  • mobilność (tworzone aplikacje mobilne oparte na dotychczasowych praktykach i doświadczeniach),
  • uproszczony przepływ danych (konsolidacja wielu danych z różnych miejsc),
  • wydajność i skalowalność (aplikacja dostosowywana na bieżąco do nowych potrzeb biznesu, instytucji),
  • szybsze przywracanie funkcjonowania po ewentualnej awarii.

Zapraszamy do kontaktu - bezpłatnie skonsultujemy obszary Państwa działalności, które mogą zostać obsłużone przez nasze aplikacje.

Oferta dedykowana

Dla korporacji i dużych firm

Portal Korporacyjny, który zapewni Państwu komunikację pomiędzy pracownikami, obsługę rezerwacji obiektów, obecności, urlopów, wyposażenia, pracowników oraz inne uzgodnione moduły dodatkowe (szczegóły podczas prezentacji).

Dla średnich i mniejszych firm

System Zarządzania Dokumentami - ISOLDA.PL. System ten pozwala na publikowanie dokumentów dla wybranych osób w firmie, ich zatwierdzanie, wersjonowanie, przechowywanie wszystkich modyfikowanych wersji oraz symulację obiegu dokumentów.

Dla małych firm oraz osób prywatnych

Jesteśmy w stanie wykonać każdego rozmiaru stronę internetową WWW (responsywne, z wytycznymi WCAG 2.0), opartą na na własnym autorskim  systemie CMS. Użytkownik sam jest w stanie redagować zawartość strony, praca z systemem jest podobna do obsługi aplikacji Microsoft WORD.

Kontakt z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow