baner 2

Platforma B2B (dedykowana) to narzędzie do
prowadzenia transakcji i wymiany dokumentów
z kontrahentami na odległość, w sposób
zautomatyzowany i ustandaryzowany.

logo
  • Model otwarty (umożliwiający dostęp wszystkim kontrahentom oraz dostawcom zewnętrznym, z którymi współpracujemy, lub zamierzamy współpracować).
    Model zamknięty (umożliwiający dokonywanie scentralizowanych zakupów wewnętrznych między oddziałami czy filiami tej samej firmy lub grupy kapitałowej)

    • Producenci, dystrybutorzy, hurtownicy
    • Pośrednicy handlowi
    • Dla każdego, kto prowadzi działania handlowe komunikując się z wieloma partnerami
  • Podstawowe funkcje

circle1

Wspieranie procesu ofertowania, zamówień, rozliczeń, składania
reklamacji

Wsparcie procesu zamówień przez integrację z oprogramowaniem
finansowo-księgowym

Wsparcie procesu magazynowo logistycznego

Wsparcie procesu rozliczeń o płatności online

Umożliwienie wydłużenia procesu ofertowania do 24/7/365

Uproszczenie procedury procesu składania reklamacji

Używanie podpisu elektronicznego do uwierzytelniania operacji oraz szyfrowania danych 

Wielojęzyczność (platforma może być dostępna w wielu językach)

Korzyści 

img1

oszczędność czasu i kosztów dzięki zmniejszeniu liczby pracowników zaangażowanych w konkretny proces

uproszczone zarządzanie kontaktami handlowymi

sprawniejsze funkcjonowanie firmy poprzez ograniczanie stanów magazynowych

ograniczenie pomyłek do minimum przy dokonywaniu zamówień i ich realizacji

platforma staje się gwarantem uczciwej i jasnej zasady realizacji procesu zakupu i sprzedaży

Jak działamy?

Przeprowadzamy analizę potrzeb (wywiad, rozmowa
z klientem oraz jego kontrahentami, dostawcami
i pośrednikami lub innymi ważnymi partnerami, którzy
będą korzystać z platformy)

1. Analiza

Przeprowadzamy analizę potrzeb (wywiad, rozmowa z klientem oraz jego kontrahentami, dostawcami i pośrednikami lub innymi ważnymi partnerami, którzy będą korzystać z platformy)
Tworzymy projekt opisu funkcjonalności (dokument
opisujący szczegółowo wszystkie funkcje platformy
oraz ich działanie)

2. Tworzenie

Tworzymy projekt opisu funkcjonalności (dokument opisujący szczegółowo wszystkie funkcje platformy oraz ich działanie)
Uruchomiamy platformę (wdrażamy, testujemy
możliwości platformy z wykorzystaniem
zaangażowania klienta i jego partnerów biznesowych)

3. Uruchamianie

Uruchomiamy platformę (wdrażamy, testujemy możliwości platformy z wykorzystaniem zaangażowania klienta i jego partnerów biznesowych)
Prowadzimy asystę powdrożeniową (dokonujemy analizy
funkcjonowania, monitorujemy bieżące działanie platformy oraz prowadzimy prace rozwojowe wynikające z nowych potrzeb klienta. Opieka gwarancyjna i pogwarancyjna.)

4. Asysta powdrożeniowa

Prowadzimy asystę powdrożeniową (dokonujemy analizy funkcjonowania, monitorujemy bieżące działanie platformy oraz prowadzimy prace rozwojowe wynikające z nowych potrzeb klienta. Opieka gwarancyjna i pogwarancyjna.)

Chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat platformy B2B?

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

Platforma B2B
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.