Platforma B2B i B2C

Dwa modele działania:

Model otwarty - umożliwia dostęp wszystkim kontrahentom oraz dostawcom zewnętrznym, z którymi współpracujemy, lub zamierzamy współpracować.

Model zamknięty - umożliwia dokonywanie scentralizowanych zakupów wewnętrznych między oddziałami czy filiami tej samej firmy lub grupy kapitałowej.

Dla kogo jest to rozwiązanie?

 • Producenci
 • Pośrednicy handlowi
 • Dystrybutorzy
 • Hurtownicy
 • Dla każdego, kto prowadzi działania handlowe komunikując się z wieloma partnerami

Podstawowe funkcje

 • Wspieranie procesu ofertowania, zamówień, rozliczeń, składania reklamacji
 • Wsparcie procesu zamówień przez integrację z oprogramowaniem finansowo-księgowym
 • Wsparcie procesu magazynowo logistycznego
 • Wsparcie procesu rozliczeń o płatności online
 • Umożliwienie wydłużenia procesu ofertowania do 24/7/365
 • Uproszczenie procedury procesu składania reklamacji
 • Używanie podpisu elektronicznego do uwierzytelniania operacji oraz szyfrowania danych
 • Wielojęzyczność (platforma może być dostępna w wielu językach)

Korzyści

 • oszczędność czasu i kosztów dzięki zmniejszeniu liczby pracowników zaangażowanych w konkretny proces
 • uproszczone zarządzanie kontaktami handlowymi
 • sprawniejsze funkcjonowanie firmy poprzez ograniczanie stanów magazynowych
 • ograniczenie pomyłek do minimum przy dokonywaniu zamówień i ich realizacji
 • platforma staje się gwarantem uczciwej i jasnej zasady realizacji procesu zakupu i sprzedaży

Jak działamy?

1. Analiza

Przeprowadzamy analizę potrzeb: wywiad, rozmowa z klientem oraz jego kontrahentami, dostawcami i pośrednikami lub innymi ważnymi partnerami, którzy będą korzystać z platformy.

3. Uruchamianie

Uruchomiamy platformę: wdrażamy, testujemy możliwości platformy z wykorzystaniem zaangażowania klienta i jego partnerów biznesowych.

2. Tworzenie

Tworzymy projekt opisu funkcjonalności w postaci dokumentu opisującego szczegółowo wszystkie funkcje platformy oraz ich działanie.

4. Asysta powdrożeniowa

Prowadzimy asystę powdrożeniową. Dokonujemy analizy funkcjonowania, monitorujemy bieżące działanie platformy oraz prowadzimy prace rozwojowe wynikające z nowych potrzeb klienta. Opieka gwarancyjna i pogwarancyjna.

Chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat platformy B2B?

Kontakt z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow